Sattuipa silmään mielenkiintoinen pointti kiistassa Suomen kennelliiton jalostusstrategiaehdotuksesta. Kennelliitolla on hallussaan monopoli koirien rekisteröinnissä. Samanlainen yksinoikeushan on yleensä FCI-maissa, koska FCI sitä vaatii eli hyväksyy kutakin maata kohden vain yhden rekisteröintejä hoitavan tahon. Yleensä EU-säädökset eivät kuitenkaan hyväksy monopoleja. Kennelliittohan ei ole vain aatteellinen yhdistys vaan se taloudellinen toimija Kennelliitto-konsernin kautta.

Todellakin: miksi tässäkin asiassa ei voisi olla useampia toimijoita ja kilpailua? Olennaistahan on, että rekisterikirjat pitävät paikkansa, mikä olisi varmistettavissa tekemällä DNA-tunnisteesta pakollinen jalostukseen käytettävillä koirilla. Muuten kasvattajat voisivat päättää, kenelle rahansa kantavat ja asiakkaat voisivat äänestää ostopäätöksillään, millaisen tahon rekisteröimän koiran he haluavat ostaa.