Tulipas pitkä otsikko, mutta lyhyempääkään en keksinyt. Asia koskee siis lähinnä rakasta rotuyhdistystäni, pian toivottavasti rotujärjestöä, Havannalaiset ry:tä. Yhdistyksen uusiin sääntöihin oli kirjattu, että hallitus valitsee jalostustoimikunnan. Tämä muotoilu ei ollut kelvannut vuosikokouksen enemmistölle vaan se oli vaatinut, että jäsenistö valitsee jalostustoimikunnan. Niinpä joudutaan pitämään lisäkokous, jossa uudesta yhdistyksen sääntöjen muotoilusta keskustellaan ja päätetään.

Itse olisin kannattanut alkuperäistä ehdotusta, siis että hallitus valitsee jalostustoimikunnan. Yritän selittää, miksi. Tärkein pointtini on, ettei yhdistyksessä  voi olla kahta itsenäisesti päätöksiä tekevää eli valtaa käyttävää toimielintä, tässä tapauksessa hallitusta ja jalostustoimikuntaa. Hallitus näet on vastuussa yhdistyksen toilailuista. Käytännössä ei näin ollen ole mahdollista, että jalostustoimikunta tekisi sellaisia päätöksiä, joita hallitus ei hyväksy eikä voi ottaa vastuulleen.  Jalostustoimikunnan rooli suhteessa hallitukseen on siten aina alisteinen ja avustava.

Hallituksen ja jalostustoimikunnan välille saattaa syntyä myös tarpeetonta, yhdistyksen toimintaa halvaannuttavaa ristivetoa, jos ne ovat kovin erimielisiä ja katsovat molemmat nojaavansa jäsenistön tahtoon. Kun hallitus valitsee jalostustoimikunnan, tällaista kahden tuolin ongelmaa ei synny. Jos jäsenistö ei ole tyytyväinen hallitukseen, se vaihtaa sitten hallituksen.

Hallitusta valitessaan yhdistyksen jäsenet voisivat aivan hyvin ottaa huomioon, että he samalla "valitsevat"  myös jalostustoimikunnan. Demokratiaa voisi sen sijaan laajentaa rajoittamalla hallituksen jäsenten lukumäärää jalostustoimikunnassa esim. siten, että  korkeintaan puolet jalostustoimikunnan jäsenistä saisi olla myös hallituksen jäseniä. Jalostustoimikunnan puheenjohtajuuden sementoisin kyllä hallituksen jäsenelle. Ei myös haittaisi, jos jalostustoimikunnan jäsenten pitäisi olla  kasvattajia, jollaisia he yleensä ovatkin. Ei-kasvattajat istuvat tuleen ikään kuin toisten housuilla. On kovin helppo sanella, miten pitää kasvattaa olematta itse käytännön vastuussa päätöksien toimivuudesta. En tosin tiedä, olisiko tällainen rajoitus yhdistyslain mukainen enkä todellakaan usko, että sellaista rajoitusta saataisiin läpi minkään koirayhdistyksen kokouksessa. Vai olenko väärässä?

Yhdistys toki tarvitsee jalostustoimikunnan, jo siitäkin syystä, että isossa yhdistyksessä tarvitaan ihmisiä jakamaan paisuvaa työmäärää.  Mitä pätevämpi ja paneutuvampi jalostustoimikunta on, sen parempi. Mutta millähän mittarilla jäsenistö sitä pätevyyttä ja paneutumista haarukoi? Valitaanko mieluummin vanha tuttu tai mukava ihminen kuin osaava änkyrä tai kenties kadehtittu menestyjä? Henkilösuhteet ja -kemiat eivät ole merkityksettömiä; niitä ei yksinkertaisesti voi pyyhkäistä olemattomiin. Sama ongelma koskisi toki myös hallituksen tekemiä valintoja. Hallituksen varmaan katsottaisiin suosivan "omiaan", mutta yhdistyksen johdon toimintakykyyn sillä tuskin olisi kielteistä vaikutusta, päinvastoin.

Mitä hyötyä sitten on toisesta vaihtoehdosta eli siitä, että jäsenistö valitsee myös jalostustoimikunnan? Minusta päällimmäisin hyöty on, että tällaisen jalostustoimikunnan jäsenistä on helpompi päästä eroon. Voidaan vaihtaa pelkän jalostustoimikunnan jäseniä, jos itse hallitukseen ollaan tyytyväisiä. Juu - ja onhan se vähän niin ku silleen demokraattisempaa, kun ihmiset pääsevät junttaamaan ja äänestämään sekä hallituksen että jalostustoimikunnan jäsenistä.