Kaavaillut kuntaliitokset ovat synnyttäneet odotetun rähinän. Omituisen vähän on kuitenkin keskusteltu siitä, haluavatko vastaanottavat kunnat taakakseen näitä liitännäisiä. Esimerkiksi omaan kotikuntaani liitettäisiin melko hyvin pärjäävä rajanaapuri, käytännössä oikeastaan lähiö, mutta myös liuta kaukanakin sijaitsevia köyhiä maaseutukuntia. Näissä kunnissa on korkeampi veroäyri ja huono huoltosuhde jo nyt. Miten ne vaikuttaisivat oman kuntani talouteen? Kiristyisikö verotus? Entä haluasivatko näiden kuntien alueilta valitut valtuutetut tukea jotain teatterin kallista peruskorjausta, joka on ollut hankala asia keskustaajamankin päätöksentekijöille. Tai uuden uimahallin rakentaminen: kuinka moni  tulee uimaan 80 kilometrin päästä ja haluaa siitä syystä ruveta maksamaan hallin rakentamista? Koska lisää rahaa ei  ole tulossa, johtaisiko kuntien yhteen liittäminen keskustaajaman palvelujen heikkenemiseen, jos peruspalvelut on tarkoitus säilyttää myös "korvessa", mikä olisi oikeudenmukaista?