Kaupunkilehti Viikkosavossa  kirjoittaa toimittaja (?) Maarit Hyvärinen seuraavasti: "Koira kannattaa sosialisoida ympäristön ärsykkeisiin, jotta se pysyisi rauhallisena. Tämä pätee erityisesti kaupunkikoiriin ja Miettinen sanookin, että kaupungissa koira voi sosialisoitua maaseutua paremmin. (--) Pennun sosialisoiminen on hyväksi eräkoiraksi tulon edellytys." Sillä lailla! Toimittaja tarkoittaa tietenkin pennun sosiaalistamista. Jostain kumman syystä nykyään on aivan yleistä, etteivät lehteen kirjoittavat ihmiset (ovatko he toimittajia?) tunne tavallistenkaan sanojen merkitystä. Omituista!