Koiramme-lehden takasivuilta SKL:n hallituksen päätöksistä sattui silmään otsikon asia. Paitsi että en ymmärrä yhtään, mistä on kyse. Olen omahyväisesti ajatellut, että ymmärrän aina suomenkieiisen tekstin perussisällön, vaikka siinä olisikin jonkin alan ammattitermejä ja sana sieltä, toinen täältä olisi minulle outo. Katsotaanpa siis, mitä on tuo mixed reality:

Projektissa kehitetään yhdistetyn todellisuuden (Mixed Reality, MR) sovelluksia ihmisten ja eläinten väliseen interaktioon. (--) Kehitystyössä tähdätään vähintään kolmen sovelluksen kehittämiseen  proof-of-concept tasolla hyödynnettäviksi prototyypeiksi. 

Tästä ei asia kirkastunut! Kyllä on mualima männy omituiseksi. MR-projektin projektin toteuttaa Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Minun mielikuvissani maaseutuopistoissa tutkitaan sellaisia asioita kuin "maatilan konehankintojen optimointi" tai "pihaton vaikutus nautojen rehunkulutukseen"tai "maatilamatkailu kannattavaksi sivuelinkeinoksi". Mutta ei. Siellä tutkitaan etäyhteyteen perustuvia sovelluksia koirien kanssa!

Tällä MR-tekstikatkelmalla on myös vakavampikin puolensa. Suomessa on 1800-luvun loppupuolelta asti pyritty siihen, että mutkikkaimmatkin asiat eli esimerkiksi tieteen tutkimustulokset pystytään ilmaisemaan suomen kielellä ja että teksti on kielensä puolesta lukutaitoisen suomalaisen ymmärrettävissä. Tekstin sisältö voi silti mennä  yli hilseen, mutta se on eri asia. Tästä periaatteessta on viime vuosina ruvettu antamaan periksi esimerkiksi siten, että monet tieteelliset tutkimukset tehdään suoraan englanniksi. Kansainvälistyneessä maailmassa se on tietenkin käytännöllistä. Arkipäiväisemmissä yhteyksissä olisi kuitenkin pidettävä kiinni suomenkielisen ihmisen oikeudesta ymmärtää hänelle suunnattuja tekstejä. Suomalaiselle on kirjoitettava ja puhuttava tolkullista suomea. Esimerkiksi Virossa ja Ranskassa oikeudesta äidinkieleen pidetään tiukemmin kiinni kuin meillä.