Maahan vyöryneet pakolaiset joutuvat virumaan pitkiä aikoja toimettomana hätämajoituksissa ja vastaanottokeskuksissa. Median tietojen mukaan heissä on myös  koulutettuja ihmisiä,  esim. opettajia ja tietotekniikkaosaajia. Heidät pitäisi mobilisoida opettamaan niitä, joiden taidot ovat puutteellisemmat. Ne jotka ovat ammatiltaan opettajia, voisivat opettaa lapsia. Opetuksen ei tarvitsisi aluksi olla Suomen koulujen opetussuunnitelman mukaista eikä tapahtua kouluissa. Tärkeintä olisi, että lapset oppisivat oppimaan, vaikka omalla kielellään. Jos joukossa on lukutaidottomia tai heikosti lukevia aikuisia, heitäkin voisivat taitavammat kumppanit opettaa lukemaan. Englannintaitoiset vosivat opettaa englantia; jo länsimaisten kirjainten  osaamisesta olisi hyötyä. ATK-osaajat voisivat opettaa tietotekniikkaa. Luulisi, että Suomesta löytyisi pilvin pimein vähän elähtäneitä mutta käyttökelpoisia tietokoneita tätä tarkoitusta varten. Kaikista näistä taidoista olisi hyötyä, saapa pakolainen turvapaikan Suomesta tai ei. Oppiminen ei olisi hukkaan heitettyä.

Onko joukossa psykologeja? Sairaanhoitajia? Lääkäreitä? Omaa ammattiaan he eivät voi virallisesti harjoittaa Suomessa aikoihin, mutta voisivatko he olla vapaaehtoisia tukihenkilöitä vai tarvitsevatko he itsekin tukea? Mediaosaajia? Olisiko heistä hyötyä tiedottamisessa?

Jossain lehtijutussa esiteltiin kokki, joka haluaisi kokata paitsi itselleen, myös muille. Olisiko tällaisia käytännön osaajia myös muiden ammattien harjoittajissa? Voisivatko he hyödyntää osaamistaan pakolaisten keskuudessa ennen mahdollista pääsyään varsinaisille työmarkkinoille? Luulisi, että toimettomuus olisi pahinta ja työhaluja löytyisi ainakin osalta porukasta.