Miten voikaan olla vaikea erottaa toisistaan sanojen viihtyvyys ja viihtyisyys merkitystä? Ja tarkoitan nyt ammatikseen kirjoittavia eli toimittajia, joiden voisi kuvitella hallitsevan kielen perussanaston.

Kummankin sanan takana on tietysti verbi viihtyä. Joku elävä olio viihtyy tai ei viihdy jossain: kuunliljat viihtyvät myös varjossa; vanhukset eivät viihdy palvelutalossa. Verbistä on sitten johdettu substantiivi viihtyvyys: vanhusten viihtyvyyttä palvelutalossa on parannettu järjestämällä heille erilaista toimintaa.

Viihtyisä puolestaan on adjektiivi ja siitä johdettu substantiivi on viihtyisyys: aulan viihtyisyyttä on kohennettu uusien oleskeluryhmien ja huonekasvien avulla. Väärin olisi siis sanoa "aulan viihtyvyyttä".  Aula ei ole olento, joka viihtyy tai ei viihdy.