Muutama viikko sitten täkäläinen media uutisoi tutkimuksesta, joka oli kohdistettu parsinavetoihin. Ellen väärin muista, tutkimuksen toteuttajana oli Ely. Syyksi mainittiin muun muassa, että Elyyn tehdään ilmoituksia siitä, ettei parsinavetoita koskevaa lakia noudateta. Lakihan määrää, että parsinavetassa pidettyjen nautojen on päästävä ulos 60 vuorokautena touko - syyskuun aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että lakia noudattaa kirjaimellisesti vain reilut 30 % karjatiloista. Löytyi jopa maatiloja, joiden naudat eivät pääse parsinavetasta ulos ollenkaan. Karmeaa.

Uudessa eläimsuojelulaissa, jota ei siis ole vielä hyväksytty, parsinavetat kielletään kokonaan. Karjatilalliset saisivat siirtymäajan. Norjassa tällainen siirtymäaika on 30 vuotta, luin jostain. Se on mielestäni liian pitkä aika. Ymmärrän kuitenkin, että pitkähkö siirtymäaika on välttämätön. Maatalouden investoinnit ovat kalliita, ja tilallisten pitää voida miettiä, kannattaako niihin ryhtyä ja milloin. Lykätäkö muutos sukupolvenvaihdokseen, haluaako kukaan lapsista jatkaa jne.

Mitäkö nämä asiat minulle kaupunkilaisena kuuluvat? Ensinnäkin eläinsuojelu kuuluu meille kaikille. Mitään muuta eläintä kuin nautaa ei saa pitää kaulastaan kiinni sidottuna kuukaudesta toiseen. On kohtuutonta, ettei sille suoda edes lakisääteistä vapautusta tästä ikeestä. Samaan aikaan maatalous kiillottaa brändiään herttaisilla kuvilla kotitiloista. Lehmät laiduntavat aurinkoisella niityllä. Sikalan possut ovat puhtoisia ja kanat vapaita ja onnellisia.

Olen sekasyöjä. Ostan kotimaista mikäli mahdollista, vaikka se olisi kalliimpaa. Ostan lähiseudun tuotteita, jos niitä on tarjolla. En vastusta maataloustukija, vaikka niiden maksatusta voisi kenties vähän viilata. Minusta niillä tuetaan meitä kuluttajia, ettei ruokamme ole liian kallista. Haluan, että maaseudulla on elinmahdollisuuksia. Haluan, että Suomi säilyy omavaraisena peruselintarvikkeiden suhteen myös mahdollisina kriisiaikoina.

Tämän kaiken vastineeksi haluan, että maatalous hoitaa tonttinsa minimissään siten kuin lainsäätäjä on määrännyt.